Vejledning

Bor du i egen bolig og har du brug for vejledning og støtte for at få hverdagen til at fungere? En vejleder kan hjælpe dig på vej

Center for Netværk tilbyder §85-vejledning til selvstændigt boende borgere med særlige behov. Nogle har brug for støtte og vejledning til praktiske gøremål, nogle til at få struktur på deres hverdag og andre har mest brug for hjælp til at komme igang med uddannelse, job eller fritidsinteresser. Nogle bruger også vejlederen til at tale om personlige emner. De borgere der modtager §85-vejledning er alle fyldt 18 år.

Center for Netværk tilbyder  mentorstøtte til §85-borgere, der har behov for målrettet støtte til at komme i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.