Netværk

I Center for Netværk har alle borgere et tilbud om at deltage i NET

NET er netværksskabende aktiviteter, der går ud på, at vi støtter dig i at indgå i aktiviteter og netværk i lokalsamfundet. Det gør vi fordi vi tror, at alle mennesker har glæde af at være sammen med andre.

Det kan f.eks. dreje sig om at deltage i foreningslivet, benytte sig af IT-caféer eller at deltage i kulturelle arrangementer på lige fod med de øvrige borgere i kommunen. Nogle NET-aktiviteter er for alle borgere i Center for Netværk, andre er for bestemte målgrupper, f.eks. unge på 30 år eller derunder.

Vi tilbyder også deltagelse i en række traditioner, f.eks. julefrokost, nytårsaften og kulturnat. NET består også af et Eventteam, der består af 12-15 borgere, der hjælper til ved forskellige arrangementer i kommunen. Vi, borgere og personale, har for eksempel deltaget flere gange som frivillige hjælpere ved Sund, Sej og Sikker. Et årligt tilbagevendende arrangement i samarbejde med Børneulykkesfonden og Gentofte Kommune.