Fem tilbud i ét

Center for Netværk består af fem tilbud, der ligger spredt udover hele kommunen. Der er en daglig leder og et antal pædagoger tilknyttet hvert tilbud.

Vi tilbyder


Både støtte til dig, der bor i din helt egen bolig og til dig, der foretrækker at bo i ét af kommunens bofællesskaber.

Center for Netværk består af fem forskellige tilbud, der ligger spredt udover hele kommunen.

Tilbuddene hedder

  • Vejledning til de selvstændig boende
  • Bofællesskaberne Hyldebo og Mosebuen
  • Botræningsstedet Øresundshøj
  • Klub Droslen
  • Netværk

Ledelse


Der er der en daglig leder og et antal pædagoger tilknyttet hvert tilbud. Der er derudover en overordnet leder for hele Hjemmevejlederteamet.

Forventninger


I botilbuddene forventer vi, at beboerne deltager aktivt i fælles madlavning nogle aftener, beboermøder, fælles rengøring og havearbejde.

Aktiviteter


Aktiviteter planlægges ud fra den enkelte beboers eller beboergruppens ønsker og behov.

Hvis beboerne har lyst til at benytte sig af lokalmiljøets forskellige kultur-og fritidstilbud, hjælper vi også gerne med det.