Sammen med - ikke for


Du kan få støtte og vejledning af os, hvis du har brug for hjælp til at klare dig i dagligdagen.

Formålet med vores tilbud er, at støtte dig i at kunne klare dig så selvstændigt som muligt i dagligdagen.

Vi lægger stor vægt på, at støtte dig i at indgå i aktiviteter og sociale netværk i lokalmiljøet.

Vi lytter meget til dine ønsker og behov og lægger vægt på, at du har størst mulig indflydelse på dit liv.

Vi støtter dig i at klare dig personligt, praktisk og socialt. Vi gør tingene sammen med dig - ikke for dig.