Indflydelse skaber udvikling

Vi arbejder målrettet på at sikre, at du har så stor indflydelse på dit liv som muligt

Indflydelse drejer sig for eksempel om, hvordan du indretter din bolig, hvilket tøj du helst vil gå med og hvilke fritidsinteresser, du har lyst til at dyrke.

Beboermøder


På Hyldebo og Øresundshøj afholdes der jævnligt beboermøder, hvor beboerne har indflydelse på f.eks. madplanen, fælles aktiviteter og fordelingen af fælles pligter. I Mosebuen taler beboerne løbende om fælles emner, når der opstår behov for det.


Indsatsplan


Beboerne i bofællesskaberne borgere tilbydes minimum én gang årligt en indsatsplan. Her formuleres ønsker og mål og det aftales, hvem der har ansvaret for at støtte dig i at arbejde hen imod de opstillede mål.

Sagsbehandleren tilbyder dig også en myndighedshandleplan, hvor de overordnede mål for dit tilbud i Center for Netværk er nedskrevet.

Klubmøder


I Droslen afholdes der månedlige klubmøder, hvor medlemmerne laver aftaler om for eksempel fælles aktiviteter, madplan, indkøb og nye projekter.


Læs mere under brugerbestyrelsen og pårørenderådet.