Brugerbestyrelse

Bestyrelsen arbejder med opgaver, der kan medvirke til at øge indflydelsen på eget liv for borgere i Center for Netværk.

Repræsentanterne


Brugerbestyrelsens repræsentanter er seks aktive og engagerede borgere, der er valgt i kredsen af brugere på vores tilbud. Der er også valgt to suppleanter.

Derudover er der også valgt en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen. Ledelsen af Center for Netværk er sekretær for bestyrelsen.

Repræsentanterne er valgt for en 2-årig periode. Der er bestyrelsesmøder én gang månedligt.

Rammerne


De formelle rammer for bestyrelsesarbejdet er "Gentofte Kommunes standardvedtægter for brugerbestyrelser".

Opgaver


Bestyrelsen arbejder med opgaver, der kan medvirke til at øge indflydelsen på eget liv for borgerne i Center for Netværk.

Eksempler på emner bestyrelsen har beskæftiget sig med:

  • Rejsetilbud i Center for Netværk 
  • Kurser for brugerne
  • Forventninger til samarbejdet med pædagogerne
  • Borgere med udviklingshæmning som frivillige medarbejdere