Pårørenderåd

Pårørenderådet har udtaleret i forhold til brugerbestyrelsens beslutninger

Der er også etableret et pårørenderåd i Center for Netværk. Pårørenderådet består af tre pårørende til borgerne fra Center for Netværks tilbud.

Pårørenderådet holder møde med brugerbestyrelsen ca. 4 gange årligt. På møderne orienterer repræsentanterne  pårørenderådet om hvilke emner de beskæftiger sig med. Pårørenderådet kan spørge ind til brugerbestyrelsens arbejde, og deltagerne i pårørenderådet har udtaleret i forhold til brugerbestyrelsens beslutninger.

Rammen for pårørenderådet er "Standardvedtægter for brugerbestyrelser i Gentofte Kommune"