Målgruppe

Vi tilbyder støtte til dig, der enten har en nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, ADHD, autismespektrum-forstyrrelse eller en lettere erhvervet hjerneskade.

 Vi støtter dig i at klare dig personligt, praktisk og socialt. Vi gør tingene sammen med dig - ikke for dig