Personale

Vi lægger stor vægt på vores fælles faglige udvikling og et godt psykisk arbejdsmiljø

Der er ansat 23 medarbejdere i Center for Netværk. De fleste har en socialpædagogisk grunduddannelse, men vi har også enkelte andre medarbejdere med en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Alle udfører dog de samme pædagogiske opgaver i dagligdagen.

Vores kultur

er åben og samarbejdsorienteret. Vi møder nye kolleger med åbenhed og interesse.


Vi lægger stor vægt

på vores fælles faglige udvikling og et godt psykisk arbejdsmiljø, herunder gode samarbejdsrelationer, både internt og eksternt.


I det pædagogiske arbejde

er vi inspireret af rehabilitering,neuropsykologi, teorier om relationsarbejde og motivationsarbejde, servicelov og etik.

På dette grundlag tilpasser vi støtten til den enkelte individuelt, så der tages udgangspunkt i borgerens ressourcer - ikke i problemstillingerne.

Sparring

Selvom en stor del af det pædagogiske arbejde er alenearbejde, er der gode muligheder for kollegial og ledelsesmæssig sparring, både i hverdagen og i forbindelse med eventuelle særlige udfordringer.


En attraktiv arbejdsplads

Vi lægger stor vægt på at være en attraktiv arbejdsplads - og som medarbejder hos os får du eksempelvis tilbud om:
  • Månedlige temadage med højt fagligt niveau
  • Relevante kurser og evt. efteruddannelsesforløb.
  • Indflydelse på organisationen via MED, udvalg, arbejdsgrupper.
  • Kollegial supervision og faglig sparring.
  • Deltagelse i aktiviteter på tværs af tilbuddene med borgere og kolleger.
  • Deltagelse i vores netværksskabende indsats
  • Tre årlige sociale arrangementer.
  • Mulighed for intern jobrotation.

Derudover tilbydes alle medarbejdere en årlig udviklingssamtale.