Tilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden foretager årligt et anmeldt eller uanmeldt tilsyn på Center for Netværks bosteder og klub Droslen.

Ansvaret for at føre tilsyn på botræningstilbuddet Øresundshøj, bofællesskaberne Hyldebo og Mosebusen samt Droslen er fra 2014 placeret hos Socialtilsyn Hovedstaden, mens afdelingen Social & Handicap Myndighed i Gentofte Kommune fører tilsyn med §85-vejledningen for borgere i egen bolig.

Du kan se de seneste tilsynsrapporter her:

Tilsynsrapport Center for Netværk 2019