Ydelsesbeskrivelser

I ydelsesbeskrivelser kan du læse om den hjælp og støtte, vi giver i Mosebuen, Hyldebo, Øresundshøj og i §85-vejledningen til de selvstændigt boende borgere

Ydelsesbeskrivelserne er politisk godkendt og fastsætter serviceniveauet på kommunens tilbud ved at specificere sammenhængen mellem en borgers funktionsniveau og de ydelser, borgerne tilbydes i tilknytning til tilbuddet.

Hvert tilbud er beskrevet i henhold til en fast skabelon, der blandt andet informerer om:

  • målgruppen
  • antal pladser
  • formål og faglig referenceramme
  • graduering af støttebehov
  • ydelsens indhold og omfang
  • handleplaner og pædagogiske planer
  • takst
  • egenbetaling

Ydelsesbeskrivelserne skal synliggøre indsatsen overfor voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte. Ydelsesbeskrivelserne skal bidrage til at sikre, at du som borger kender dine rettigheder, og at dine forventninger til den kommunale service er afstemt med det politisk besluttede serviceniveau og den faktiske indsats. Formålet er således også at give tilbuddene præcise rammer for levering af ydelser til de enkelte borgere.

Ydelsesbeskrivelse for Hyldebo og Mosebuen

Ydelsesbeskrivelse for Øresundshøj

Ydelsesbeskrivelse for Klub Droslen

Ydelsesbeskrivelse for vejledningen